امروز شایعه شده بود که سازمان بورس با ارائه یک بسته پیشنهادی به مجلس، نکاتی را مطرح کرده که یکی از این نکات، پیشنهاد کاهش دامنه نوسان سهام از ۵ به ٢ درصد است. اما یک نماینده مجلس در گفت و گو با بورس ٢۴ این شایعه را تکذیب کرد.

بورس 24: امروز شایعه شده بود که سازمان بورس با ارائه یک بسته پیشنهادی به مجلس، نکاتی را مطرح کرده که یکی از این نکات، پیشنهاد کاهش دامنه نوسان سهام از 5 به 2 درصد است. اما یک نماینده مجلس در گفت و گو با بورس 24 این شایعه را تکذیب کرد.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد شایعه کاهش دامنه نوسان از ۵ درصد به ۲ درصد به خبرنگار بورس ۲۴ توضیح داد: هدف ما حمایت بازار است. اصلا موضوع بسته پیشنهادی از سوی سازمان بورس به مجلس شامل کاهش دامنه نوسان نبوده است.

وی گفت: هیچ طرحی مبنی بر کاهش دامنه نوسان نداشتیم. این یک شایعه ای بوده که منتشر شده است. منظور از بسته، بسته ای بود که مجلس برای بهبود عملکرد بورس چه کار کند.

علیزاده گفت: از دوستان خواستیم که در مورد وضعیت بورس گزارشی به ما بدهند؛ بعد از آن اقداماتی که سازمان بورس برای بهبود وضعیت انجام داده چه بوده است.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما به دنبال تشویق سرمایه گذاری، از بورس خواستیم اقدامات و گزارشات خود را به مجلس ارائه دهند‌.

وی ادامه داد: بررسی ها به زودی انجام می شود. تغییری بدون کار کارشناسی و نظر خواهی از ما انجام نمی شود. رشد منطقی و حمایت از سرمایه گذاران در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس است.