به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی اعلام نمود درصد مالکیت قبلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) از سهام این شرکت ۵٢.١۵ درصد بوده است.