به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی از واگذاری سهام توسط شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به گروه مالی سپهر صادرات خبر داد.