به گزارش بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات سهامدار عمده <<مفاخر>> سهام آن دسته از سهامداران جزء که در تاریخ ١١ مرداد سهامدار شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی بوده اند را در نماد <<مفاخر۴>> می خرد.سهامدارانی که مایل به فروش سهام خود باشند از ١٢مرداد تا ١٢ مهر می توانند اقدام به فروش نمایند.