قیمت فروش خانه های نقلی در تهران به یک میلیارد تومان رسید. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در معاملات ماه گذشته بازار مسکن تهران به ٢٠ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان رسید یعنی در مرز ٢١ میلیون تومان! قیمت ها در ماه خرداد متر مربعی ١٩ میلیون تومان بود اما در فاصله یک ماه ١٠ درصد افزایش پیدا کرد.

بورس 24 : قیمت فروش خانه های نقلی در تهران به یک میلیارد تومان رسید.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در معاملات ماه گذشته بازار مسکن تهران به 20 میلیون و 900 هزار تومان رسید یعنی در مرز 21 میلیون تومان!

قیمت ها در ماه خرداد متر مربعی 19 میلیون تومان بود اما در فاصله یک ماه 10 درصد افزایش پیدا کرد.

داخلی های بازار مسکن تصور می کنند این میزان رشد ماهانه قیمت مسکن شدید و تاریخی بوده است اما در بازارهای بورس و سکه و دلار در فاصله خرداد تا تیر نرخ بازدهی یک ماهه به ترتیب 52 درصد، 31 درصد و 14 درصد شد. بنابراین بازار مسکن کمترین رشد ماهانه قیمت را در مقایسه با دیگر بازارها به خود دید.

همچنین میزان رشد ماهانه قیمت مسکن در تیر یک درصد از رشد ماهانه خرداد کمتر بود.ماه گذشته بیش از 12 هزار واحد مسکونی در بازار مسکن تهران مبادله شد.این میزان معاملات در طول 5 ماه گذشته سابقه نداشته است.

نبض معاملات مسکن تند شده است اما نبض قیمت ها تندتر!