به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی اعلام داشت در مناقصه خرید ٢٩.٢۵٠.٠٠٠ لیبل و خرید ٧٨.٠٠٠ ریبون توسط شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکت نموده است.