می توانید بعد از تیر برگزار کنید ؛ ما مشکلی نداریم همه شرکت ها دو ماه مهلت دارند تا مجامع عادی سالیانه سال ٩٨ خود را برگزار نمایند.اما شرکت ها در این خصوص مختار هستند و می توانند تا آخر تیر با رعایت اصول بهداشتی مجامع خود را برگزار نمایند...

بورس 24 : مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به شایعه لغو کل مجامع آخر تیرماه واکنش نشان داد.

سعید محمد علیزاده در گفت گو با خبرنگار بورس 24 اعلام کرد: از طرف معاونت نظارت بر ناشران هیچ گونه دستور العملی منبی بر لغو مجامع تاکنون به شرکت ها ابلاغ نشده است.

او همچنین در خصوص مهلت قانونی برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت ها با توجه به همه گیری ویروس کرونا گفت: همه شرکت ها دو ماه مهلت دارند تا مجامع عادی سالیانه سال 98 خود را برگزار نمایند.اما شرکت ها در این خصوص مختار هستند و می توانند تا آخر تیر با رعایت اصول بهداشتی مجامع خود را برگزار نمایند.