به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه ۴٣ درصدی تولید مواد اولیه داروپخش از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را تایید کرد.