بورس ٢۴ : فوران نقدینگی در بورس تهران به اوج خود رسید. در هفته سوم تیرماه ١٢۵١۶۵ میلیارد تومان سهم در بورس و فرابورس معامله شده که ١٠٨٧٣۴ میلیارد تومان آن به صورت خرد بوده است ، یعنی بیش از ٨۶ درصد! در پی ورود نقدینگی سنگین به بورس ارزش کل معاملات بازار سهام در سال ٩٩ از عدد ١٠۶۴۶۴٢ میلیارد تومان عبور کرد. جدول زیر روایتگر گردش نقدینگی در بورس تهران به عنوان یک عامل برای پایداری این بازار سرمایه گذاری است.

بورس 24 : فوران نقدینگی در بورس تهران به اوج خود رسید.

در هفته سوم تیرماه 125165 میلیارد تومان سهم در بورس و فرابورس معامله شده که 108734 میلیارد تومان آن به صورت خرد بوده است ، یعنی بیش از 86 درصد!

در پی ورود نقدینگی سنگین به بورس ارزش کل معاملات بازار سهام در سال 99 از عدد 1064642 میلیارد تومان عبور کرد.

جدول زیر روایتگر گردش نقدینگی در بورس تهران به عنوان یک عامل برای پایداری این بازار سرمایه گذاری است.

ارزش معاملات سال 1399

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

9909 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

7778 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

23103 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

17146 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

43548 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

34154 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

45701 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

35068 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

58993 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

45671 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

68408 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

53861 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

85796 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

64426 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

93923 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

81181 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

73496 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

59902 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

39407 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

31917 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

53291 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

38681 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

75653 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

63380 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

74257 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

59174 میلیارد تومان

هفته اول تیر

96210 میلیارد تومان

هفته اول تیر

79585 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

97779 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

84571 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

125165 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

108734 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

1064642 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

864990 میلیارد تومان

 

نظرات

 • مقداد2

  اول سلام
  ضمن تشکر از زحمات شما بابت وقت گذاشتن در آوردن آمار دقیق این آمار بطور واضح
  محسوس با آدم حرف می زند این ورود نقدینگی و تقاضا نیست سیلی است ویرانگر
  از نوع مثبت که هر مقاومت را از سر راه شاخص برمی دارد
  و ایستای فقط برای دست بدست شدن سهم ها
  معتدل شدن آن هم عرضه هاجدید و ایجادعمق توسط دولت

  ۱۳۹۹/۴/۲۱ - ۰۱:۲۵
 • ورزقانی

  کاش این حجم از نقدینگی هیچوقت از بورس خارج نشه که اگر بشه سمت هربازاری بره ملت بیچاره میشه

  ۱۳۹۹/۴/۲۱ - ۱۸:۰۵