نمایندگان منتقد جدی برنامه های مسکنی دولت در مجلس یک طرح عظیم برای بازار مسکن نوشته اند.

بورس 24: نمایندگان منتقد جدی برنامه های مسکنی دولت در مجلس یک طرح عظیم برای بازار مسکن نوشته اند.

ریاست تیم طراح علی نیکزاد است و برخی اعضای سابق شورای شهر تهران و وزرای اقتصادی احمدی نژاد نیز در این تیم حضور دارند.

اولین موضوع در طرح مجلس برای کنترل قیمت مسکن، دریافت مالیات از معاملات دوم مسکن از همه افرادی است که در سال بیش از یک بار خانه خرید و فروش می کنند.

در این طرح تعداد واحدهای مسکونی تحت مالکیت افراد ملاک عمل نیست و مثلاً اینکه یک فرد در حال حاضر مالک سه یا چند واحد مسکونی است، اهمیتی برای دولت و مجلس و دستگاه مالیات ستان ندارد. اما چنانچه هر فرد در سال بیش از یک واحد مسکونی خرید یا فروش انجام دهد برای معامله واحد دوم و بیشتر باید مالیات پرداخت کند. طراحان این طرح اعتقاد دارند خرید یا فروش یک واحد مسکونی در سال حق هر ایرانی است اما بیش از آن به معنای سفته بازی و سرمایه گذاری تقلی می شود که باید مالیات مربوطه به دولت پرداخت شود.

مالیات پیش بینی شده در طرح مجلس به میزان 5 درصد ارزش روز (قیمت زمان فروش) آن ملک است.

این مالیات هم از معاملات دوم واحد مسکونی و هم از سایر معاملات دوم املاک همچون ویلا، زمین و مستغلات دریافت می شود.

در حال حاضر کسی که سال گذشته آپارتمان خریده و امسال آن را می فروشد دست کم 60 درصد سود می کند. اگر 5 درصد آن را مالیات بدهد باز سود دریافتی برای او قابل توجه است. اما زمانی که بازار مسکن به آرامش قیمتی می رسد و مثلاً رشد قیمت مسکن در حد زیر 10 درصد مهار می شود، نرخ مالیات برابر می شود با 50 درصد سود فروشنده!