به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس سود هر سهم شرکت پالایش نفت اصفهان را در سال ١٣٩٨ مبلغ ۵۵٩ ریال تایید کرد. گفتنی است در سال ١٣٩٨ درآمد های عملیاتی ٧٨ درصد نسبت به سال ١٣٩٧ رشد داشته است.درآمد سرمایه گذاری ها نیز ۴٣۴ درصد نسبت به سال ٩٧رشد داشته است.


نظرات

  • یا‌مهدی

    با‌عرض‌سلام‌درصورت‌امکان‌اگرسود‌مجمع‌ازطریق‌سجام‌به‌حساب‌اعضا‌واریز‌شود‌لطف‌بزرگی‌درحق‌اعضا‌شده‌است.صمیمانه‌کمال‌تشکر‌داریم

    ۱۳۹۹/۴/۲۰ - ۰۵:۳۰