وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد توقف نماد مخابرات طی مدت اخیر و ادامه روند تعلیق آن به خبرنگار بورس ٢۴ گفت؛ طی اطلاعیه ای که امروز منتشر شده، به پیوست نامه ای هم در همین خصوص منتشر شده است و در مورد موضوع نماد "اخابر" توضیحات لازم بیان گردیده است. وی گفت: به طور کلی، ابهامی وجود دارد که آیا مجمع می توانسته در مورد موضوع افزایش حق اشتراک تصمیم گیری کند یا خیر؟

بورس 24 : مجمع 31 خرداد ماه جاری شرکت مخابرات ایران، در مورد تعیین مبلغ حق الاشتراک ماهانه هر خط تلفن ثابت، تصمیم اتخاذ شد که طی این تصمیمات، افزایش نرخ 4 برابری حق اشتراک از ماه آینده روی قبوض اعمال می شود. این در حالی است که گویا، هنوز دو نماینده دولت صورتجلسه مذکور را امضا نکرده اند و موضوع در حال پیگیری است.

بر همین اساس، حق اشتراک تلفن ثابت در شهرها ماهانه 2000تومان، در مراکز شهرستان ها ماهانه 2500تومان، در مراکز استان ها به استثناء کلان شهرها ماهانه 4000 تومان، در کلان شهرها ماهانه 5000 تومان و در شهر تهران ماهانه 8000 تومان، در این جلسه تعیین و مصوب شد.

وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد توقف نماد مخابرات طی مدت اخیر و ادامه روند تعلیق آن به خبرنگار بورس 24 گفت؛ طی اطلاعیه ای که امروز منتشر شده، به پیوست نامه ای هم در همین خصوص منتشر شده است و در مورد موضوع نماد "اخابر" توضیحات لازم بیان گردیده است.

وی گفت: به طور کلی، ابهامی وجود دارد که آیا مجمع می توانسته در مورد موضوع افزایش حق اشتراک تصمیم گیری کند یا خیر؟

به گفته روشن قلب ، وزارت ارتباطات هم در این خصوص نامه ای ارسال کرده ، که موضوع مربوط به حق اشتراک ماهانه تلفن ثابت، با ابهام رو به روست، به همین دلیل از سوی سازمان بورس با شرکت مکاتباتی انجام، پاسخ های لازم دریافت شده و در حال بررسی است.

روشن قلب گفت:از طرفی صورت جلسه مجمع 31خرداد، امضای همه اعضا را ندارد و باید این موضوعات حل و فصل گردد تا نماد قابلیت بازگشایی داشته باشد.

وی افزود: به هر حال فعلا تا شفاف سازی کامل این موضوعات نماد متوقف و در حالت تعلیق خواهد ماند.