بورس ٢۴ : شرکت سرمایه گذاری خوارزمی چند روزی است که۵۰ درصد به علاوه ۱ سهم یکی از شرکت های زیر مجموعه خود، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی را روی میز فروش گذاشته و در نظر دارد "مفاخر" را که در حوزه ارائه خدمات فنی به بانک ها فعال است را واگذار کند. اما این اتفاق چه آثاری می تواند داشته باشد و آیا اصلا خریداری برای این بلوک حدود ۴۰۰ میلیارد تومانی وجود دارد؟ با توجه به بهای تمام شده پایین "مفاخر" برای "وخارزم" فروش این سهم عایدی خوبی برای فروشنده دارد و طبیعتا واگذاری این حجم از سهام یک شرکت آن هم برای سرمایه گذاری خوارزم بدون مطالعات لازم و امکان سنجی برای انتخاب مشتری مناسب عملیاتی نمی شود.

بورس 24 : شرکت سرمایه گذاری خوارزمی چند روزی است که۵۰ درصد به علاوه ۱ سهم یکی از شرکت های زیر مجموعه خود، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی را روی میز فروش گذاشته و در نظر دارد "مفاخر" را که در حوزه ارائه خدمات فنی به بانک ها فعال است را واگذار کند.
اما این اتفاق چه آثاری می تواند داشته باشد و آیا اصلا خریداری برای این بلوک حدود ۴۰۰ میلیارد تومانی وجود دارد؟
با توجه به بهای تمام شده پایین "مفاخر" برای "وخارزم" فروش این سهم عایدی خوبی برای فروشنده دارد و طبیعتا واگذاری این حجم از سهام یک شرکت آن هم برای سرمایه گذاری خوارزم بدون مطالعات لازم و امکان سنجی برای انتخاب مشتری مناسب عملیاتی نمی شود.
بر اساس برخی شنیده ها در بازار بلوک "مفاخر" مشتری دارد و مشتری آن نیز یکی از بانک های بزرگ بورسی است که مراودات مالی زیادی هم با مجموعه خوارزمی دارد.
بر اساس آنچه در بازار در حال دست به دست شدن است احتمالا بانک صادرات و یا یکی از زیر مجموعه های این بانک خریدار نهایی شرکت توسعه اطلاعات خوارزمی است.
در صورتی که این موضوع محقق شود می توان انتظار اتفاقات خوبی را در "مفاخر" داشت، با توجه به اینکه یکی از خطوط کسب و کار این شرکت ارائه خدمات به بانک هاست می توان انتظار داشت "مفاخر" که اخیرا از زیان دهی خارج شده توسعه های خوبی را در این بخش از کسب و کار محوری خود شاهد باشد و همچنین این مجموعه پس از مدت ها شاهد افزایش سرمایه نیز باشد و افق چشم انداز این مجموعه که در مسیر توسعه است روشن تر از پیش شود.