به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی اکسیر اعلام داشت با توجه به سیاست های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان و سیاستهای ابلاغی اولویت های ارزی، خرید مواد جانبی فرآورده های دارویی و همچنین مواد اولیه و جانبی داروهای OTC از گروه یک ( ارز دولتی) به گروه دو ( ارز نیمایی) منتقل گردیده است. اضافه می گردد با توجه به اینکه محصولات OTC کمتر از ١٠ درصد فروش این شرکت را شامل می گردد لذا این تغییر نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی مزبور خواهد شد و در صورت اخذ افزایش نرخ در فروش ، تاثیر قابل اهمیتی در سود شرکت نخواهد داشت.