مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس گفت که حدود ۲۰ شرکت جدید در حال ورود به بازار سرمایه هستند.

بورس 24: مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس گفت که حدود ۲۰ شرکت جدید در حال ورود به بازار سرمایه هستند.

شب گذشته بازار داغ سرمایه و ضرورت توسعه زیرساخت ها با حضور مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در برنامه گفت و گوی ویژه خبری بررسی شد.

خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس با اشاره به روند صعودی بورس و استقبال شرکت ها برای ورود به این بازار تصریح کرد: حدود ۲۰ شرکت جدید در حال ورود به بازار سرمایه هستند.

او با تاکید بر ضرورت آموزش درست برای ورود سرمایه گذاران به این بازار گفت: افرادی که تصور حرفه‌ای بودن می‌کردند سودشان کمتر از کسانی بود که بلندمدت فکر کردند.

منبع: باشگاه خبرنگاران