بورس ٢۴ : مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت فرآوری مواد معدنی ایران عصر امروز با حضور ۶۷.۴ درصد از صاحبان سهام تشکیل جلسه داد. رییس این مجمع بر عهده فرشاد صبری بود و نظارت بر آن را رامتین قسمتی و نوروز لقمانی عهده دار بودند.حال آن که حمید علاماتی دبیر جلسه بود... در این جلسه حمید علاماتی عملکرد سال مالی ۹۸ "فرآور" را تشریح کرد و گفت:میزان تولید ورق روی ما در سال مالی ۹۸ عددی بالغ بر ۷۸۴۸ تن بود و رشد ۶ درصدی داشت.همچنین میزان تولید شمش روی "فرآور" ۷۶۰۴ تن بوده که در این بخش نیز رشد ۶ درصدی داشتیم اما برنامه ما برای این سال تولید ۸ هزار تن شمش بوده است و ۵ درصدانحراف منفی در این زمینه نسبت به پیش بینی اولیه انحراف داشتیم.