در تعریف، بانک را اصولا یک نهاد اقتصادی می دانند که وظیفه و اقداماتی همچون توزیع اعتبارات، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، پرداخت بدهی به مشتریان و... را به عهده دارد، اما در نگاهی کلی تر می توان وظیفه بانک را وام دهی و تامین مالی طرح ها دانست.

بورس 24: در تعریف، بانک را اصولا یک نهاد اقتصادی می دانند که وظیفه و اقداماتی همچون توزیع اعتبارات، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، پرداخت بدهی به مشتریان و... را به عهده دارد، اما در نگاهی کلی تر می توان وظیفه بانک را وام دهی و تامین مالی طرح ها دانست.

بانک تجارت بعنوان یکی از قدیمی ترین بانک های کشور، هر ساله بخش زیادی از تبادلات اقتصادی کشور را بر عهده دارد و بعنوان یکی از بانکهای پر معامله در بازار سرمایه محسوب می شود که البته تا یکسال پیش زیان ده و مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و به واسطه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها توانست از این ماده 141 قانون تجارت خارج شود.

در صنعت بانکداری یکی از عوامل مهم حجم نقدینگی و نرخ بهره بانکی است یعنی سهم بانک از حجم نقدینگی کشور چقدر است؟

مجموع سپرده های ریالی بانک در شهریور 1398 رشد 16.2 درصدی و در آذر 1398 رشد 26.1 درصدی نسبت به پایان اسفند 1397 داشته است. این درحالیست که نقدینگی کشور در آذر ماه سال جاری رشد 20.2 درصدی داشته است. همچنین سپرده های بانک ها به دو دسته سپرده های هزینه ای و غیر هزینه ای تقسیم بندی می شود. افزایش سهم سپرده های غیر هزینه ای با فرض ثابت بودن سایر عوامل می تواند منجر به کاهش نرخ هزینه پول و در نتیجه افزایش درآمدهای واسطه گری مالی شود. سهم سپرده های کم هزینه در پرتفوی سپرده ای بانک در آذر ماه سال جاری با رشد 3.2 واحد درصدی نسبت به اسفند 1397 به 30.4 رسیده است. در دوره مذکور نرخ هزینه پول سپرده های مدتدار با کاهش 0.6 واحد درصدی به 15.1 درصد رسید.

مجموع خالص تسهیلات و مطالبات در پایان سالهای 1397 و نه ماهه سال 1398 به ترتیب با 26 و 14 درصد رشد به 688 و 788 هزار میلیارد ریال بالغ گردید. همچنین مجموع مطالبات از دولت در دوره مذکور به ترتیب با 19.6 و 20 درصد رشد به 403 و 485 هزار میلیارد ریال رسیده است. لازم به ذکر است مجموع تسهیلات و مطالبات از دولت تا پایان فروردین 1399 به مبلغ 1،656 هزار میلیارد ریال و تا پایان اردیبهشت 1399 به مبلغ 1،793 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.