​مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت محورسازان ایران خودرو با حضور ۵۱.۷۵ درصد از سهامداران برگزار شد.