وزارت راه و شهر سازی برای شروع دریافت مالیات از خانه های خالی به مشکل بزرگ شناسایی واحدهای بلا استفاده برخورد کرده است. سال ٩۵ بیش از ۴۶٠ هزار واحد مسکونی در تهران خالی و بدون استفاده تشخیص داده شد؛ اما حتماً حالا...

بورس 24: وزارت راه و شهرسازی برای شروع دریافت مالیات از خانه های خالی به مشکل بزرگ شناسایی واحدهای بلااستفاده برخورد کرده است.

دقیق ترین ابزار شناسایی، کنتورهای آب و برق و شمارشگر میزان استفاده از تلفن شهری است که ادارات دولتی وابسته به وزارت نیرو و مخابرات باید اطلاعات به روز آنها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

صفر بودن بیلان استفاده از آب و برق و تلفن در یک واحد مسکونی به معنای خالی بودن آن واحد در زمان مشخص است.

اطلاعات این قبوض سه گانه برای دوره حداقل 5 سال گذشته برای تک تک واحدهای مسکونی در تهران و دیگر شهرها، در اختیار وزارتخانه های نیرو و مخابرات است، که انتقال اطلاعات آنها به وزارت راه و شهرسازی کار بسیار ساده و شدنی است. اما ظاهراً برای این انتقال بخاطر آنچه محرمانگی اطلاعات مشترکین عنوان می شود، مقاومت وجود دارد.

اگر این سه نوع اطلاعات مورد استفاده قرار نگیرد، سایر داده های اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی ادعا می کند به آن دسترسی دارد نمی تواند، مبنای شناسایی دقیق خانه های خالی قرار بگیرد.

سال 95 بیش از 460 هزار واحد مسکونی در تهران خالی و بدون استفاده تشخیص داده شد؛ اما حتماً در سال جاری تعداد آنها تغییر کرده است.

سال 95 سال رکودی در بازار معاملات مسکن بود. در سال 97 به دلیل رونق خرید و فروش بخشی از نیم میلیون خانه خالی فروش رفت، اما در سال اخیر که بخشی از خریدها در این بازار جنبه سرمایه گذاری داشته مجدداً تعداد خانه های بدون استفاده افزایش یافته است.

باید مشخص شود تعداد کنونی خانه های خالی از نیم میلیون واحد سال 95 بیشتر شده یا کمتر است!