به گزارش بورس٢۴، این شرکت با نماد گدنا در گروه هتل و رستوران به عنوان دویست و بیستمین نماد در بازار دوم درج شد