به گزارش کدال بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت پشم ایران افزایش سرمایه ٢٣٣ درصدی این شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی را تصویب کرد.