بورس ٢۴ : در حالی معاملات شستا باطل شده که شاخص بورس تهران همچنان رشد بیش از ٨٠ هزار واحدی را در این لحظه نشان می دهد ، رشدی که ٢٠ هزار واحد آن ناشی از بازگشایی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی با بیش از ٣٧ درصد رشد بود. عدم محاسبه ابطال معاملات شستا به دلایل نظارتی در مقدار شاخص تا به این لحظه منجر به ایجاد این شائبه شد که بورس تهران بازگشایی سهم و معامله آن تا اندازه حجم مبنا را تائید کرده است ، چیزی که البته در صفحه معاملات شستا قابل رویت نیست. علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران دقایقی پیش در این باره به بورس ٢۴ توضیح داد...

بورس 24 : در حالی معاملات شستا باطل شده که شاخص بورس تهران همچنان رشد بیش از 80 هزار واحدی را در این لحظه نشان می دهد ، رشدی که 20 هزار واحد آن ناشی از بازگشایی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی با بیش از 37 درصد رشد بود.

عدم محاسبه ابطال معاملات شستا به دلایل نظارتی در مقدار شاخص تا به این لحظه منجر به ایجاد این شائبه شد که بورس تهران بازگشایی سهم و معامله آن تا اندازه حجم مبنا را تائید کرده است ، چیزی که البته در صفحه معاملات شستا قابل رویت نیست.

علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران دقایقی پیش در این باره به بورس 24 توضیح داد : حتی معامله یک برگه سهم شستا امروز مورد تائید قرار نگرفته و سایت مدیریت فناوری بورس در حال بروزرسانی است و تا دقایقی دیگر اثرات ناشی از عدم تائید معاملات این نماد در محاسبه شاخص کل در سامانه TSETMC قابل رصد خواهد بود.