بورس ٢۴ : مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه گوهران پس از ۶ سال از این شرکت فرابورسی خداحافظی کرد. سیاوش وکیلی که از آذر ماه ٩٣ پست مدیریت عاملی سرمایه گذاری گوهران امید به عنوان بازوی اجرایی مجموعه سرمایه گذاری امید در بورس تهران را برعهده داشت ، از این سمت استعفا داد و صندلی خود را به مازیار فرخی داد. فرخی پیش از این در شرکت تامین سرمایه امید معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار بود و اکنون در تامین سرمایه ملت به عنوان عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری مشغول به کار است.

بورس 24 : مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه گوهران پس از 6 سال از این شرکت فرابورسی خداحافظی کرد.

سیاوش وکیلی که از آذر ماه 93 پست مدیریت عاملی سرمایه گذاری گوهران امید به عنوان بازوی اجرایی مجموعه سرمایه گذاری امید در بورس تهران را برعهده داشت ، از این سمت استعفا داد و صندلی خود را به مازیار فرخی داد.

فرخی پیش از این در شرکت تامین سرمایه امید معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار بود و اکنون در تامین سرمایه ملت به عنوان عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری مشغول به کار است.

سیاوش وکیلی مدیر خوشنام و رسانه ای بازار سرمایه در حالی گوهران امید را به مقصد نیروگاه منجیل به عنوان عضو موظف هیات مدیره ترک می کند که ماموریت وی اصلاح ساختار هلدینگ تابان هور و بورسی کردن نیروگاه های زیرمجموعه است.

او زمانی گوهران امید را تحویل گرفت که ارزش بازار این شرکت سرمایه گذاری بالغ بر 200 میلیارد تومان بود ، لکن با پیگیری های مجدانه وی و هیات مدیره مستقر شرکت در پایان بهار 95 در فرابورس ایران پذیرفته شد و نهایتا گوهران شاهد ارزش بازار 3600 میلیارد تومانی در شرایط کنونی است.