مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت گروه صنعتی بوتان امروز عصر تشکیل جلسه داد.