بورس ٢۴، شرکت بیمه تجارت نو با نماد «بنو» پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ ١۶ تیر به عنوان دویست و هجدهمین نماد معاملاتی (یکصد و سی امین شرکت در بازار دوم ) در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید.