مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی شازند امروز برگزار شد. این مجمع به ازای هر سهم ١٣٧ تومان سود تقسیم کرد.