حقیقی ها در نیمه نخست تیر ماه بیش از کل خرداد ماه نقدینگی جدید وارد بازار کردند رکوردشکنی میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد ارزش معاملات خرد روزانه برای هشتمین بار به بالاتر از بیست هزار میلیارد تومان رسید