مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت لامپ پارس شهاب عصر امروز به منظور بررسی عملکرد سال مالی ٩٨ این شرکت تشکیل جلسه داد.