شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش ١٩٣هزار و ۴۴٩واحدی روبرو شد.

بورس 24: شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش 193هزار و 449واحدی روبرو شد.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 5روز

تعداد سهام معامله شده: 50میلیارد و 345 میلیون سهم و حق تقدم(رشد 17.08 درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 724هزار و 781میلیارد ریال(افزایش 12.17 درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: 12میلیون و 28هزار و 287نوبت(رشد 62.09درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 987میلیون واحد(افت 52.42 درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 22هزار و 664میلیارد ریال(کاهش 10.75درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: یک میلیون و 419هزار و 453واحد

شاخص بورس در پایان هفته: یک میلیون و 612هزار و 902واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 193هزار و 449واحدی(رشد 13.63 درصدی)

***

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 67روز

تعداد سهام معامله شده: 586میلیارد و 338میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 6487 هزار و 422میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 90میلیون و 268هزار و 305نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 15میلیارد و 285میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 202هزار و 122میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 512هزار و 900واحد

شاخص بورس تا به امروز: یک میلیون و 612هزار و 902واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش یک میلیون و 100 هزار و 2واحدی(معادل 214.47 درصد رشد)