احساس خطر باید کرد رئیس جمهور تاکید کرد: حساسیت مردم نباید کاهش یابد و متاسفانه مدتی که این ویروس مقداری آرام‌ تر شده بود، مردم فکر کردند که دوره‌ اش تمام شده و این احساس خطر از بین رفت، در حالی که...

بورس 24: روحانی درباره شرایط این روزهای شیوع ویروس کرونا تاکید کرد: حساسیت مردم نباید کاهش یابد و متاسفانه مدتی که این ویروس مقداری آرام‌ تر شده بود، مردم فکر کردند که دوره‌اش تمام شده و این احساس خطر از بین رفت، در حالی که این احساس خطر باید وجود داشته باشد و رعایت پروتکل‌ها نیز باید صورت بگیرد.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه دستورالعمل‌ها نیاز به نوعی ضمانت اجرایی دارد، اظهار داشت: ما در ادارات می‌ توانیم این‌ گونه عمل کنیم و وزیر کشور و شهرداری‌ ها تلاش خود را بکار بگیرند تا در مترو و اتوبوس اگر نیاز بود از نیروی انتظامی و بسیج استفاده شود. الزامی است که در مکان‌ های سرپوشیده از ماسک استفاده شود و نباید به کسی که ماسک ندارد خدمت ارائه شود. همه باید یکدیگر را کمک کنیم، یکی از موثرترین اقدامات ماسک است.

روحانی در پایان گفت: از همه محققین که برای یافتن دارو و یا واکسن برای این ویروس تلاش می‌ کنند تشکر می‌ کنم و امیدواریم این تلا‌ش‌ها به نتیجه مطلوب برسد.

منبع: فردا نیوز