به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اعلام داشت هیچ برنامه ای برای تجدید ارزیابی جهت افزایش سرمایه ندارد. هم چنین در خصوص عرضه پالایشگاه نفت سشتاره خلیج فارس شفاف سازی نمود.