مرکز آمار ایران اعلام کرد رشد قیمت رخ داده در بازار مسکن شهر تهران در خرداد امسال بالاترین تورم ماهانه مسکن در یکسال اخیر بوده است.

بورس 24: مرکز آمار ایران اعلام کرد رشد قیمت رخ داده در بازار مسکن شهر تهران در خرداد امسال بالاترین تورم ماهانه مسکن در یکسال اخیر بوده است.

گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مسکن و تغییرات آن در سه ماه گذشته از سال 99 و همچنین سال های قبل بیانگر آن است که افزایش ماهانه 11.3 درصدی متوسط قیمت واحدهای مسکونی در تهران در خرداد 99 از همه رشدهای ماهانه قیمت مسکن در ماه های اخیر اخیر بیشتر بوده است.

در نمودار زیر ملاحظه می شود که بیشترین تورم ماهانه مسکن تا پیش از خرداد امسال، مربوط به اردیبهشت سال گذشته و به میزان 11.3 درصد بوده است. در فاصله اردیبهشت سال گذشته تا خرداد امسال چنین افزایشی اتفاق نیفتاده است.

شاخص قیمت مسکن در تهران براساس نرخ پایه 100 برای فروردین 95 در حال حاضر به 460.9 رسیده است که رشد 360 درصدی قیمت در طول این سال ها را بازگو می کند.