٢۵گام ١٠٠٠ میلیاردی حقیقی ها در بورس ٩٩ تا پیش از آغاز سال ٩٩ مجموعا در ۴ روز معاملاتی شاهد ورود سنگین سرمایه های جدید حقیقی ها بودیم. اما با تداوم اشتیاق سرمایه گذاری در بازار سرمایه در سال جدید، این اتفاق در ٢۵ روز معاملاتی دیگر نیز رخ داد. یعنی در ٢۵ روز معاملاتی از مجموع ۶۵ روز معاملاتی سال ٩٩ که تاکنون پشت سر گذاشته ایم مبلغ ورود یافته به بازار سرمایه از سوی حقیقی ها فراتر از هزار میلیارد تومان بوده است...

بورس 24 : به بهانه رشد حدود 65 هزار واحدی امروز شاخص بررسی جامعی در خصوص بیشترین مقدار و درصد رشد روزانه شاخص انجام دادیم. در این گزارش همچنین به روزهایی که حقیقی ها بیش از یک هزار میلیارد تومان سرمایه به بورس تزریق کرده اند، اشاره شده است.

در تاریخ بازار سرمایه ایران و بر اساس آمارهای موجود در خصوص شاخص کل که از نیمه دوم سال 87 در درسترس قرار دارد، 15 روز تاریخی و مهم به ثبت رسیده که همگی آن ها در سال 99 به وقوع پیوسته است. بیشترین رشد مقداری شاخص امروز سه شنبه دهم تیر ماه با جهش بی سابقه حدود 65 هزار واحدی رخ داد. پیش از آن در روز سوم خرداد ماه شاخص بیش از 49 هزار واحد افزایش یافته بود.

اما از لحاظ درصدی بیشترین رشدهای شاخص در چه تاریخ هایی اتفاق افتاده است؟ به طور کلی تاکنون شاخص کل در 26 روز توانسته بالاتر از 3،5 درصد افزایش یابد. بیشترین درصد رشد روزانه شاخص که نسبت به رشد مقداری بااهمیت تر است مربوط به چهارم شهریور ماه سال 88 است که در آن روز شاخص کل 5،4 درصد جهش کرد. پس از آن در روز سیزدهم اردیبهشت ماه امسال شاخص کل توانست با جهش 4،58 درصدی دومین بالاترین درصد افزایش را به ثبت برساند. رکورد بعدی جهش 4،40 درصدی شاخص بود که در روزهای 22 دی ماه 98 و همچنین 18 خرداد ماه 99 به وقوع پیوست.

بیشترین رشد درصدی بعدی روزانه شاخص به میزان 4،36 بود که در روزهای 21 شهریور 97 و 23 دی ماه 98 رخ داد. بیشترین افزایش بعدی با جهش 4،32 درصدی شاخص در روز 20 اردیبهشت ماه امسال به ثبت رسید و پس از آن امروز شاخص با 4،30 درصد رشد بالاترین افزایش را از لحاظ درصد به خود اختصاص داد. بنابراین آمار نشان می دهد که امروز هشتمین رکورد تاریخی درصد رشد شاخص کل بوده است.

بررسی آمار بازار سرمایه بیانگر ان است که بدون احتساب روزهای عرضه اولیه امروز سه شنبه 10 تیر ماه دومین بیشترین ورود پول خرد نو در تاریخ بازار سرمایه ایران به وقوع پیوسته است. تا کنون بیشترین مقدار سرمایه جدیدی که حقیقی ها در یک روز به بازار تزریق کرده بودند-بدون در نظر گرفتن معاملات روز 27 فروردین ماه که عرضه اولیه شستا صورت گرفت و در آن روز بیش از 6 هزار میلیارد تومان پول خرد جدید روانه بازار شد- بیشترین مقدار پول تازه ای که سهامداران حقیقی در یک روز وارد بازار کرده اند 14 اردیبهشت ماه و به مبلغ 2،891 میلیارد تومان بود. پس از آن، امروز یعنی دهم تیر ماه 99 شاهد تزریق بیش از 2،704 میلیارد تومان نقدینگی نو از سوی حقیقی ها به بازار بودیم.

به طور کلی در تاریخ بازار سرمایه ایران در 29 روز معاملاتی تزریق بیش از هزار میلیارد تومانی سرمایه جدید از سوی سهامداران حقیقی به بازار صورت گرفته است. نخستین باری که سهامداران خرد در یک روز بالاتر از هزار میلیارد تومان پول تازه وارد بازار کردند 22 دی ماه 98 بود. 23 دی ماه نیز برای دومین روز پیاپی و برای دومین بار در تاریخ بازار سرمایه ایران تزریق سرمایه جدید از سوی حقیقی ها 4 رقمی شد و به بالاتر از هزار میلیارد تومان رسید. سومین و چهارمین تجربه تزریق بیش از هزار میلیارد تومانی حقیقی ها در معاملات روزانه مربوط به روزهای 12 و 14 اسفند ماه 98 است.

به عبارت دیگر تا پیش از آغاز سال 99 مجموعا در 4 روز معاملاتی شاهد ورود سنگین سرمایه های جدید حقیقی ها بودیم. اما با تداوم اشتیاق سرمایه گذاری در بازار سرمایه در سال جدید، این اتفاق در 25 روز معاملاتی دیگر نیز رخ داد. یعنی در 25 روز معاملاتی از مجموع 65 روز معاملاتی سال 99 که تاکنون پشت سر گذاشته ایم مبلغ ورود یافته به بازار سرمایه از سوی حقیقی ها فراتر از هزار میلیارد تومان بوده است.