بورس ٢۴ : امروز یکی از تاریخی ترین روزهای بازار سرمایه ایران به شمار می رود. شاخص کل حدود ۶۵ هزار واحد افزایش یافت و دومین بیشترین مبلغ ورود نقدینگی خرد نو روزانه به بازار رقم خورد. از طرف دیگر ارزش صف های خرید در طول زمان معاملات امروز با عبور از ١٠ هزار میلیارد تومان رکورد زد. در بازار امروز بیش از ٢١ هزار میلیارد تومان معامله انجام شد که بالغ بر ١۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به داد و ستدهای سهامداران خرد اختصاص داشت. با توجه به عدم عرضه بخش قابل توجهی از صف های خرید تا پایان ساعت معاملاتی امروز، کاهش حدود ٣٠ درصدی ارزش معاملات خرد روزانه نسبت به روز گذشته مساله نگران کننده ای نیست.