به گزارش بورس٢۴،شرکت سرمایه گذاری خوارزمی قصد عرضه سهام بلوک ۵٠ درصد به علاوه ١ سهمی مفاخر را دارد بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ یازدهم مرداد ماه با قیمت پایه هر سهم ۴۶٣١ تومانی عرضه خواهد شد