به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر اعلام نمود سود حاصل از فروش مغازه به ازای هر سهم ١١۵ ریال می باشد.