به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت عمران و توسعه شاهد اعلام نمود حدود ۴٠ هکتار اراضی خیج با کاربری کشاورزی- باغداری واقع در مشهد را از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.