به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید اعلام نمود شرکت رایانه خدمات امید به عنوان برنده مزایده ملک خالد اسلامبولی ( متعلق به شرکت زرین پرشیا ( شرکت فرعی هلدینگ ) ) و شرکت خدمات آینده اندیش نگر به عنوان برنده مزایده ملک گاندی اعلام گردید. فروش ملک نگار ونک در این مرحله منتفی گردید.