طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، میزان رشد پول در سال ٩٨ نسبت به سال قبل در بالاترین میزان از سال ١٣٨٠ است (٥١ درصد افزایش). این نسبت نشان دهنده این می باشد که کنترل بازارها سخت تر از قبل شده است و سرمایه گذاران مترصد شکار قیمت های ارزان در بازارها هستند، که به تعادل اقتصادی جدید می انجامد. مشکل اول، کاهش رشد پول و بعد، رشد نقدینگی است.