به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان اعلام داشت با اصلاح قیمت شیر خام با مشخصات ٣.٢ درصد چربی و بار میکروبی زیر یکصد هزار و تحویل درب دامداری به قیمت ٢٩٠٠٠ ریال موافقت گردید. بدیهی است به ازای هر ٠.١ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۵٠٠ ریال متناسب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت خرید اضافه یا کسر خواهد شد و لازم به ذکر می باشد در تبصره یک ، دامنه مچاز قیمت ٧± درصد با توافق خریدار و فروشنده بلامانع می باشد .