همپوشانی کووید ۱۹ با آنفلوآنزا رخ می دهد نمکی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما، حفاظت از کادر بهداشتی و درمانی به عنوان خط مقدم برخورد با بیماران است. اگر...

بورس 24: نمکی گفت: امروز گرفتار مصیبتی به نام کرونا شده‌ ایم که شاید در عرض دو قرن یک بار اتفاق بیفتد.

وزیر بهداشت ادامه داد: کرونا یک بلای جهانی است و شاید پاییز سخت‌ تری داشته باشیم و همپوشانی کووید ۱۹ با آنفلوآنزا در پاییز اتفاق بیفتد. متاسفانه در حال حاضر جوانان هم با ویروس کرونا درگیر شده‌اند.

وی افزود: تقاضای من این است که چه در برگزاری امتحانات و چه در کلاس‌ها، از زیرساخت‌های مجازی کمک گرفته شود و اگر مقدور نیست، آسیبی به دانشجویان وارد نشود.

وزیر بهداشت ادامه داد: یکی از بزرگترین مشکل ما، حفاظت از کادر بهداشتی و درمانی به عنوان خط مقدم برخورد با بیماران است. اگر وسعت این مشکل به شکلی باشد که نتوانیم خدمات را ارائه کنیم، دچار مشکل می‌ شویم. چه از لحاظ آموزش و چه از لحاظ رعایت فاصله گذاری هوشمند در آموزش و ارائه خدمت باید تلاش کنیم.

منبع: انتخاب