به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت فولاد آلیاژی ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٨٨١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ ماهه نخست سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٩ درصد رشد داشته است.فروش خرداد ٣١٣ میلیارد تومان می باشد.که از میانگین فروش ٢ماهه بیشتر است.