به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی پرداخت و اعلام نمود برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها در هیأت مدیره به تصویب رسیده است.