انوشیروان محسنی بندپی درباره بازگشایی تالار‌های پذیرایی گفت: هیچ مجوزی برای بازگشایی تالار‌های پذیرایی صادر نشده است...

بورس 24: استاندار تهران تاکید کرد: هیچ مجوزی برای بازگشایی تالار‌های پذیرایی صادر نشده است. وی ادامه داد: به دلیل اینکه تالار‌های پذیرایی هیچ مجوزی برای بازگشایی از ستاد ملی مقابله با کرونا و یا ستاد استانی مقابله با کرونا ندارند، بنابراین فعالیت‌شان خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود.

محسنی‌بندپی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت در حال تدوین پروتکل‌ها برای بازگشایی تالار‌های پذیرایی است و هر زمانی که اعلام شود این پروتکل‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت تا براساس آن عمل کنند.

انوشیروان محسنی بندپی درباره بازگشایی تالار‌های پذیرایی گفت: هیچ مجوزی برای بازگشایی تالار‌های پذیرایی صادر نشده است.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: تالار‌های پذیرایی به دلیل اینکه هیچ مجوزی برای بازگشایی از ستاد ملی مقابله با کرونا و یا ستاد استانی مقابله با کرونا ندارند، بنابراین فعالیت‌شان خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: برای رستوران‌ها پروتکل‌ها تدوین شده طریقه نشستن به صورت ضربدری مشخص شده است، اما برای تالار‌های پذیرایی هیچ مجوزی صادر نشده است و اتحادیه همکاری لازم را باید در این زمینه داشته باشد چراکه نظارت توسط اتحادیه است ما هم با همکاری سه دانشگاه علوم پزشکی تلاش می‌کنیم تا نظارت بیشتری داشته باشیم. واقعا اگر قرار باشد هرجایی که مجوز ندارد فعالیت داشته باشد کنترل بیماری قطعا سخت‌تر خواهد شد.

محسنی‌بندپی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت در حال تدوین پروتکل‌ها برای بازگشایی تالار‌های پذیرایی است و هر زمانی که اعلام شود این پروتکل‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت تا براساس آن عمل کنند.