به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید برخی از املاک خود را از طریق مزایده به فروش می رساند.