به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان صوفیان نتیجه مزایده فروش برخی از ماشین آلات و تجهیزات کوره واحد یک را اعلام نمود