به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد آلیاژی ایران در عملکرد ٢ ماهه موفق به کسب ۵۶٣ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.