به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در کنفرانس اطلاع رسانی اعلام داشت،در حال حاضر تصمیم افزایش سرمایه از محل گروه دارایی های زمین ،ساختمان ها،ماشین آلات،و تاسیسات و سرمایه گذاری های شرکت برای بررسی و طی مراحل بعدی در جلسه هیئت مدیره به تصویب رسیده است و اقدامات بعدی در حال انجام است. گفتنی است شرکت قصد دارد بخشی از سرمایه گذاری ها در سهام شرکت های سرمایه پذیر را واگذار کند.