به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد از فروش سهام شرکت گسترش فولاد سیلندر یزد و کسب سود ۵.۶ میلیارد تومانی خبر داد.