بالغ بر ۴ هزار و ۵٢۵ میلیارد تومان سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای امسال در بورس اوراق بهادار به صورت تدریجی عرضه شده است.

بورس 24: بالغ بر 4 هزار و 525 میلیارد تومان سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای امسال در بورس اوراق بهادار به صورت تدریجی عرضه شده است.

نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سالجاری نشان می‌دهد این سازمان فروشنده 45 هزار و 257میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از طریق بورس اوراق بهادار به‌صورت تدریجی بوده است.

این در حالی است که از این واگذاری، 134 میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها و 45 هزار و 124 میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه دو واگذاری‌ها بوده است.

این گزارش می افزاید: به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.

همچنین در تبصره‌های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و مکلف است 80 درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.